<< Hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để có được giá ưu đãi nhất. Qua số điện thoại: 08.66845452 - 66835452 hoặc 0902 700 828 - 0944 822 222 - 0932 155 818.

SẢN PHẨM
THÔNG TIN GIỎ HÀNG
giỏ hàng Giỏ hàng có 0 sản phẩm
HỖ TRỢ ONLINE

Kinh doanh

A HoànKinh Doanh

Thắm TươiTÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
Chính sách

Thỏa thuận sử dụng

Ngày dang: 05-02-2012

Các điều khoản sử dụng dịch vụ trên Bannoithat.com và nhãn hàng M - Furniture
Chúc mừng các bạn (NGƯỜI SỬ DỤNG) tham gia mua hàng trên Bannoithat.com nhãn hàng M - Furniture. Bằng việc sử dụng các dịch vụ trên Bannoithat.com, NGƯỚI SỬ DỤNG được coi như đã chấp nhận các điều khoản ở các mục được trình bày dưới đây. Do đó, trước khi tham gia mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ Bannoithat.com đề nghị NGƯỜI SỬ DỤNG hãy đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản này. Bannoithat.com cũng khuyên NGƯỜI SỬ DỤNG hãy dành thời gian để đọc các "Hướng dẫn mua hàng", các thông tin nãy sẽ là những thông tin bổ ích cho NGƯỜI SỬ DỤNG.
Mọi thông tin chưa rõ hoặc muốn bổ xung đối với "Các điều khoản mua hàng", bạn có thể đặt ngay câu hỏi tại phần “Hỏi và đáp”

1 - Đối tượng tham gia
- Tất cả các thành viên sử dụng phải đủ 18 tuổi, có năng lực pháp lý.
- Tất cả các Doanh nghiệp hợp pháp có nhu cầu mua  sản phẩm hàng hoá.

2 - Quyền hạn và trách nhiệm của KHÁCH HÀNG khi sử dụng Bannoithat.com
- Quyền hạn:
Sẽ được hỗ trợ kỹ thuật, các chương trình khuyến mãi hay các đối tác khác mà chúng tôi giới thiệu. Có quyền gửi các ý kiến đóng góp, các kiến nghị (gọi điện, hộ trợ trực tuyến …)cho chúng tôi trong quá trình hoạt động.
Được phép đăng ký mua  các sản phẩm theo đúng chức năng của bannoithat.com
- Trách nhiệm:
Khi tham gia mua hàng hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, cũng như các tài nguyên trên bannoithat.com, NGƯỜI SỬ DỤNG sẽ có trách nhiệm như sau:
a) Bannoithat.com là một trang kinh doanh thương mại điện tử, NGƯỜI SỬ DỤNG, trong bất kỳ trường hợp nào không được đưa các thông tin, hoặc trao đổi các thông tin liên quan tới "Chính trị", kích động phá hoại đất nước và các hành vi tương tự.

b) Không được có các hành vi phá hoại, lấy các thông tin dữ liệu hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tới hoạt động của bannoithat.com.

c) Không được kinh doanh buôn bán những mặt hàng cấm, theo danh mục các mặt hàng cấm của Nhà nước.

d) Đảm bảo tính trung thực của các thông tin cá nhân đăng nhập trên bannoithat.com, các thông tin cá nhân này sẽ được bannoithat.com  bảo mật theo các điều khoản  Trên nguyên tắc, tất cả các thông tin cá nhân mà NGƯỜI SỬ DỤNG cung cấp cho bannoithat.com. đều được bannoithat.com. bảo mật. bannoithat.com. sẽ không cung cấp thông tin NGƯỜI SỬ DỤNG cho bất kỳ BÊN THỨ BA nào, nếu không có sự đồng ý của NGƯỜI SỬ DỤNG, trừ một số trường hợp sau:
       - NGƯỜI SỬ DỤNG tự muốn cung cấp thông tin sử dụng công cụ của bannoithat.com.
      - Bất kỳ lúc nào, NGƯỜI SỬ DỤNG cũng có thể truy cập bannoithat.com. để sửa chữa, điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin cá nhân của mình, và sẽ chỉ được tiết lộ khi NGƯỜI SỬ DỤNG có vi phạm hoặc theo yêu cầu của các Cơ quan thẩm quyền.

e) Đảm bảo tính trung thực của các thông tin mua hàng mà NGƯỜI SỬ DỤNG tự đăng tải trên bannoithat.com. bannoithat.com. sẽ không chịu trách nhiệm về tính trung thực này nếu các thông tin đăng không thuộc các chương trình mà bannoithat.com. tuyên bố đảm bảo trách nhiệm.

f) Giữ gìn uy tín trong các giao dịch mua hàng trên bannoithat.com. bằng việc thực hiện tất cả các cam kết mà NGƯỜI SỬ DỤNG tuyên bố (Giao hàng, vận chuyển hàng, thanh toán, bảo hành,..v.v).

g) Nhận xét đầy đủ, chính xác và khách quan đối với đối tác trong các giao dịch mua hàng sử dụng công cụ Nhận xét của bannoithat.com.. Việc nhận xét “xấu” đối với đối tác sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của NGƯỜI SỬ DỤNG và dẫn đến nguy cơ NGƯỜI SỬ DỤNG bị nhận xét “xấu” có thể bị loại khỏi bannoithat.com.. Vì vậy bannoithat.com., trên cơ sở thông báo của người nhận xét “xấu” và bị nhận xét “xấu” sẽ làm trung gian liên lạc với các bên, đánh giá tính trung thực của các nhận xét “xấu” này để đảm bảo tính công bằng trong các giao dịch.
h) Không chuyển nhượng các tài khoản cho NGƯỜI SỬ DỤNG khác khi không có các thông báo chính thức cho bannoithat.com..

3-Xử lý các vi phạm
Khi có các vi phạm xảy ra, bannoithat.com sẽ xúc tiến ngay các công tác xử lý như sau:
a) Thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền các thông tin về NGƯỜI SỬ DỤNG có các hành vi vi phạm về Chính trị. Đồng thời, những NGƯỜI SỬ DỤNG vi phạm cũng sẽ bị loại khỏi bannoithat.com.

b) Thông báo và kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền điều tra và truy tìm những NGƯỜI SỬ DỤNG có các hành vi phá hoạt về kỹ thuật hoặc xâm hại khác, ảnh hưởng tới hoạt động của bannoithat.com

c) Loại bỏ các NGƯỜI SỬ DỤNG có hành vi lừa đảo trên bannoithat.com và tuỳ theo yêu cầu của NGƯỜI SỬ DỤNG bị hại bởi hành vi lừa đảo đó sẽ hỗ trợ để làm việc với các cơ quan chức năng, xử lý các hành vi lừa đảo theo Pháp luật.

d) Loại bỏ NGƯỜI SỬ DỤNG được phát hiện là có ý đồ xấu, không trung thực khi đưa ra những nhận xét “xấu” về đối tác của mình.

e) Các hành vi khác nếu ảnh hưởng tới hoạt động của bannoithat.com  hay những NGƯỜI SỬ DỤNG đang kinh doanh trên bannoithat.com, bannoithat.com sẽ tuỳ theo từng trường hợp đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.

4-Chấm dứt

Bannoithat.com, tuỳ ý mình, có thể chấm dứt, huỷ bỏ, treo, giới hạn, ngưng, và/hoặc vô hiệu hóa (tạm thời hay vĩnh viễn) tất cả hay một phần của các "Dịch vụ", mã đăng ký, mật khẩu bất kỳ, tên gian hàng, việc đăng ký thuê , một phần hay toàn bộ gian hàng, và/hoặc quyền của tổ chức thuê và/hoặc các thành viên của nó trong việc truy cập và sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin có thể nhận biết về mặt cá nhân của họ (gọi chung là “Thông tin cá nhân”), Thông tin đăng ký, Thông tin gian hàng, các "Dịch vụ" và/hoặc gian hàng, và/hoặc quyền hạn của họ theo các Điều khoản này (tất cả những quyền và hành vi nói trên đều bị “Chấm dứt”, hay nói chung là một sự “Chấm dứt hợp đồng”), bất cứ lúc nào.

a) Bannoithat.com tin rằng tổ chức thuê bao hay một thành viên của nó đã vi phạm hay đe dọa vi phạm các Điều khoản này hoặc chính sách khác của bannoithat.com, các nhà cung cấp bên thứ ba của bannoithat.com hoặc luật pháp hiện hành, đã lạm dụng hay đe dọa lạm dụng các "Dịch vụ", hoặc đã có hay đe dọa sẽ có hành vi lừa đảo hay bất hợp pháp.

b) Bannoithat.com tin rằng tổ chức thuê bao hay bất cứ thành viên nào của nó đã truy cập hay tìm cách truy cập trái phép bất cứ phần nào của các "Dịch vụ" hay nội dung mua bán, hay thông tin cá nhân của bất cứ tổ chức thuê nào.

c) Bannoithat.com ngừng "Dịch vụ" hay một phần "Dịch vụ" vì bất cứ lý do gì. bannoithat.com  có quyền điều tra tính hợp pháp của bất cứ khiếu nại nào gửi cho bannoithat.com trong đó tố giác rằng một gian hàng nào đó đã được dùng để tiến hành hoạt động lừa đảo hay phạm pháp, hoặc đã được dùng một cách nào đó mà vi phạm các "Điều khoản" này. Việc điều tra này có thể bao gồm đăng nhập vào gian hàng và/hoặc kiểm tra mọi dữ liệu hay thông tin chứa trong gian hàng đó. Tuy nhiên, bannoithat.com sẽ không cung cấp thông tin đó cho bất cứ bên thứ ba nào trừ phi theo yêu cầu của luật pháp hay tòa án.

Trong trường hợp Chấm dứt, bannoithat.com có thể loại bỏ và/hoặc tạm thời xóa khỏi server mọi "Thông tin gian hàng", "Thông tin Đăng ký" và "Thông tin cá nhân" của tổ chức thuê gian hàng và các thành viên của nó và mọi bản sao lưu của các thông tin đó. bannoithat.com có thể (nhưng không phải được yêu cầu) loại bỏ khỏi server và/hoặc xóa vĩnh viễn mọi "Thông tin" nêu trên và/hoặc mọi bản sao lưu của chúng mà không báo trước và không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với tổ chức thuê bao, các thành viên của nó hay bất cứ bên thứ ba nào. Nếu một tổ chức thuê hàng hay các thành viên của nó bị "Chấm dứt" , họ không thể tái đăng ký hay tiếp tục sử dụng "Dịch vụ" bằng bất cứ cách nào hay vì bất cứ lý do nào. Nếu tổ chức thuê bao muốn chấm dứt gian hàng của mình và ngừng sử dụng "Dịch vụ", họ phải báo trước cho bannoithat.com bằng cách gửi e-mail đến: info@ bannoithat.com , gọi điện, fax…

5 - Truy cập dịch vụ, hỗ trợ, Nhà cung cấp bên thứ ba
Bannoithat.com sẽ cung cấp các phương tiện để tạo gian hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại nhằm bảo đảm rằng chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ít nhất cũng là chuẩn phổ biến trong ngành, và rằng tổ chức thuê bao có thể truy cập gian hàng 24 tiếng một ngày suốt 7 ngày trong tuần. Các dịch vụ này gồm trợ giúp trực tuyến, hỗ trợ miễn phí bằng e-mail cho mọi "Thành viên", và đường dây hỗ trợ qua điện thoại tính tiền riêng cho mỗi vụ việc.

Tổ chức  và các thành viên của nó có thể truy cập các dịch vụ mua bán chỉ thông qua giao diện mà bannoithat.com cung cấp. Mặc dù nói chung có thể truy cập các dịch vụ và gian hàng này trên toàn thế giới, bất cứ ai hoặc bất cứ ở đâu cũng có thể truy cập. bannoithat.com giữ cho mình quyền giới hạn việc truy cập gian hàng hay các Dịch vụ đối với bất cứ tổ chức thuê bao, thành viên, cá nhân nào hoặc từ bất cứ một địa điểm nào. Dịch vụ mua hàng bannoithat.com nhằm phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ mua hàng của bannoithat.com hoặc trực tiếp cho các tổ chức thuê gian hàng như một phần của các Dịch vụ mua bán (gọi chung là “Nhà cung cấp bên thứ ba”) và cho những tài nguyên và gian hàng khác (tất cả các gian hàng này gọi chung là “Các gian hàng nối kết”). Các nối kết này được cung cấp chỉ nhằm thuận tiện cho tổ chức thuê bao và các thành viên của nó, chúng không được kiểm tra, theo dõi hay kiểm soát bởi bannoithat.com.

Mọi tư liệu do bannoithat.com và các Nhà cung cấp bên thứ ba của bannoithat.com lưu hành, bao gồm, nhưng không chỉ có, văn bản, đồ họa, tên, logo, nhãn dịch vụ và thương hiệu, và thông tin chứa đựng trên các gian hàng nối kết (gọi chung là “Nội dung”) là sở hữu của hoặc được kiểm soát bởi bannoithat.com hoặc bởi bên được công nhận là người cung cấp nội dung.
Tổ chức thuê bao và các thành viên sẽ tôn trọng mọi quyền sở hữu của bannoithat.com và các "Nhà cung cấp bên thứ ba" đối với "Nội dung", "Tên gian hàng", "Dịch vụ mua bán", mọi sản phẩm hay các dịch vụ khác.


Công ty Hà Thành  Aseanrooms  VenueVietNamEcomvina
noi that hoa phat bàn làm việc hòa phát thiet ke noi that van phong bàn họp văn phòng hòa phát

 © 2010 Mfurniture.net

Thiết kế và phát triển bởi Ecomvina